Partnerzy

Kub 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie

Klub 12. Dywizji Zmechanizowanej jest instytucją realizującą zadania w
obszarze działalności kulturalnej, na rzecz środowiska wojskowego. Głównymi
kierunkami działalności są:

  • działalność oświatowa;
  • działalność środowiskowa;
  • działalność krajoznawczo – turystyczna;
  • działalność rekreacyjna;
  • instruktorsko-metodyczna;
  • działalność artystyczna.

Siedziba klubu mieści się w Szczecinie w zabytkowym budynku przy ulicy
Wawrzyniaka 5.

https://www.facebook.com/Klub-12-Szczeci%C5%84skiej-Dywizji-Zmechanizowanej-320833851284556/

Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie

Dom Kultury „Krzemień” to nowa, 13. instytucja kultury w Szczecinie, mieszcząca się w nowoczesnym, zbudowanym od podstaw i oddanym w 2020 r. budynku, na osiedlu Podjuchy, w prawobrzeżnej części miasta Szczecin. 

To miejsce gotowe na emocje –  z zakresu wszystkich sztuk. To scena, która w odpowiednich warunkach ma generować doznania uniesień odbioru wydarzeń artystycznych – czy to muzyka, teatr, kino, taniec, spotkania, multimedia, interdyscyplinarność – w nowoczesnej przestrzeni, dostępnej dla odbiorców bez żadnych wykluczeń. 

Celem „Krzemienia” jest wspieranie rozwoju i otwierania się na drugiego człowieka, poprzez stwarzanie warunków do tworzenia poczucia własnej wartości i nabywania umiejętności artystycznych. 

Chcemy być miejscem, które udostępniając narzędzia i możliwości sprzyja tworzeniu relacji międzyludzkich – ponieważ dystans społeczny nigdy nie może determinować i ograniczać wzajemnych pragnień, zachowań i chęci dawania siebie drugiemu człowiekowi.

https://krzemien.art/

Kawiarnio-księgarnia Między Wierszami

Pomysł na kawiarnioksięgarnię zrodził się z zamiłowania Alicji Przeworskiej i Bożeny Licht do świata literatury, kulturalnych uniesień i spotkań przy filiżance aromatycznej kawy. Chciały stworzyć przestrzeń, gdzie nie tylko można usiąść aby poczytać książkę. Celem było stworzenie przystani do obcowania z drugim człowiekiem. Miejsca szczególnego, wykraczającego poza schematy sieciowych księgarń, dyskontów i handlu internetowego, gdzie książka nie jest wyłącznie towarem. Miejsca niezależnego, wyróżniającego się indywidualnym stylem i podejściem do klienta. Podjęły wyzwanie, żeby w świecie przesyconym komercjalizmem, wyselekcjonowanymi tytułami wzbudzać ciekawość, zarażać miłością do czytania, doradzać i pełnić rolę edukacyjną.

https://www.miedzywierszami.pl/

INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych

INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych mieści się budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie, który odpowiada na potrzeby szczecińskiego sektora pozarządowego oraz społeczności lokalnej. INKU wspiera organizacje w zakresie kultury, edukacji, realizacji inicjatyw społecznych oraz rozwoju współpracy z sektorem kreatywnym. Oferuje pomoc w zakresie wynajmu powierzchni biurowych i użytkowych. Użycza adres korespondencyjny. Wspiera merytorycznie poprzez organizację warsztatów, konsultacji i spotkań sieciujących. Uczy, jak zbudować model biznesowy i wizerunek organizacji. Podpowiada, jak uzyskać środki finansowane na realizację własnych pomysłów. 

https://inku.pl/