Szczecińska Wiosna Poezji

Szczecińska Wiosna Poezji ma na celu popularyzację współczesnej polskiej poezji, ze szczególnym uwzględnieniem twórców szczecińskich i Pomorza Zachodniego. To również wspólna inspiracja, promocja oraz integracja środowisk literacko-artystycznych jak również instytucji kultury i oświaty naszego miasta i regionu. Preferowaną formą wydarzeń artystycznych jest interakcja, czyli wzajemne przenikanie sztuk, również w przestrzeniach otwartych. Poszukujemy interesujących współczesnych środków przekazu poezji. W naszych poetyckich działaniach szczególnie uwzględniamy przekład intersemiotyczny , czyli artystyczne próby przełożenia wierszy na język muzyki, malarstwa, impresji filmowych, teatru, pantomimy, tańca, baletu, happeningu oraz performenc´u,

Od 2016 roku Wiosna Poezji jest przygotowywana i realizowana przez szczeciński Związek Literatów Polskich. A jej ważną częścią jest organizowany Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Bursewicza oraz inne wydarzenia o charakterze literackim jak Turniej Jednego Wiersza, Wodowanie statków poezji, Prezentacje Literackie Impresji Filmowych czy Wystawa Wierszy.

O tych działaniach piszemy też w naszym w roczniku „Pryzmat Literacki”.

Poezja musi ocalać nasze myśli i uczucia, które winny emanować zawsze dobrą i kreatywną energią.